Skolintresserad?

Det här är mitt första inlägg i en ny blogg. Här bloggen kommer jag att reflektera kring didaktiska och pedagogiska spörsmål. Något jag ägnat drygt 20 år att utforska. Tanken är att utgå från böcker och artiklar jag läser för att bolla innehållet till min egen undervisningserfarenhet.

De senaste åren har jag djupdykt i lärandet som fenomen. Det är som Ingrid Carlgren skriver i sin bok Kunskapskulturer och undervisningspraktiker att lärandet är ett relativt ”nytt skifte av fokus och ställer krav på nya slags kunskaper hos läraren.” (2015:29). Det är en mycket intressant bok med stor betydelse för organisation av undervisning som jag ska återkomma till i nästa inlägg.

Vad säger du som är lärare?

  1. Är det lärarens ansvar att elever lär?
  2. Är det vad elever har lärt efter undervisningens slut som borde vara av störst intresse för oss lärare?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.