Vad ska man med lärandeteorier till?

Professor Jonas Linderoth har i två mycket sevärda föreläsningar (Del 1 och Del 2) skapat ordning och reda för oss som följt de senaste årens skoldebatt mellan konservativt och progressivt positionerade debattörer. Jag hoppas verkligen att föreläsningarna blir virala. De är också sevärda och lärorika för undervisande lärare som vill utveckla sin undervisning, och vem vill inte det?

Linderoth är kritisk till ett synsätt som innebär att lärandeteorier ska appliceras på undervisning. Jag håller med, men jag vill också betona, att lärandeteorier inte är onödiga. De kan ge vissa heuristiska insikter om hur människor lär varför jag som lärare kan inta en pragmatisk hållning till teorierna och inspireras av dem när jag utformar min undervisning. Kanske man kan konkludera min hållning på följande sätt: bygg inte din undervisning på teori men teoretisera din undervisning med inspiration från bland annat lärandeteorier. För nog är teoretiserandet viktigt. För mig som lärare är det självklart att ständigt fråga mig:

  • Leder min undervisning till optimalt lärande av de kunskaper jag vill att elever ska kunna? Hur ska jag på bästa sätt ta reda på det?
  • Hur kan jag på bästa sätt utforma min undervisning så att den leder till optimalt lärande för eleverna?
  • Är mitt urval av faktakunskaper de allra lämpligaste om jag vill att mina elever ska utveckla ett kritiskt förhållningssätt till omvärlden med hjälp av mitt ämnes faktakunskaper?
  • Hur ska jag få mina elever att på ett optimalt sätt minnas de kunskaper jag anser vara centrala? Vilka metoder är mest effektiva?
  • Hur ska jag utforma uppgifter så att eleverna på ett varierande sätt kan använda de kunskaper jag vill att de ska utveckla? Hågkomst är viktigt men ännu viktigare är att kunskaperna är analytiskt användbara för eleverna.

Mitt huvudsakliga mål som lärare är sammanfattningsvis att eleverna ska minnas och kunna använda de kunskaper de lär sig och att de kunskaper de lär sig i sin tur leder till att de bättre förstår och kan förklara händelser och fenomen inom mina ämnens omvärldsdomäner (samhällskunskap, religionskunskap, filosofi och sociologi). Att grotta i allsköns pedagogisk och didaktisk forskning ger mig därför hjälp att besvara ovanstående ständigt aktuella frågor. Linderoths har fog för sin aversion mot att försöka applicera generella lärandeteorier. Men det är ju skillnad att applicera teorier och att med hjälp av teorier teoretisera undervisning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.