Rapport från ett undervisningsprojekt på gymnasiet om interfoliering

Under förra läsåret genomförde jag och en kollega på gymnasiet YBC i Nacka ett projekt där vi ville undersöka en minnesstrategi som kallas interfoliering. Nu är vi klara och rapporten är skriven. Resultatet är spännande. Det överraskade oss inte särskilt mycket att interfoliering med ett par andra minnesstrategier har fått eleverna att minnas de ämneskunskaper vi velat. Däremot blev vi överraskade av ett annat resultat som blev en bieffekt av projektet. Under läsåret har eleverna inte fått betygsliknande omdömen på sina uppgifter utan enbart formativ bedömning. Det har under intervjuer och enkäter under året visat sig att majoriteten upplever mindre stress och mer fokus på att lära när de sluppit betyg på enskilda uppgifter. Du som inte orkar läsa hela rapporten kan läsa sammanfattningen eller den avslutande diskussionen. Du kan ta del av hela rapporten här.