Kunskap, lärande och undervisning

Under senaste 20 åren har jag tagit del av vetenskapliga studier om kunskap, lärande och undervisning. Samtidigt har jag testat rönen i mitt klassrum. Nu finns mitt läsande och praktiserande samlade i en digital bok som jag delar här på min hemsida. Bokens två första kapitel om kunskap och lärande är teoretisk och är en sammanställning och tolkning av alla de böcker och artiklar som jag läst under åren. Det sista kapitlet handlar om undervisning och är en sammanfattning och slutsatser av de två första kapitlen kopplat till undervisningspraktiken. I sista kapitlet presenterar jag även den undervisningsdesign jag tillsammans med kollegor faktiskt bedriver utifrån de vetenskapliga rönen. Om boken kan få andra att inspireras är det mitt lilla bidrag till skolvärlden. Här finner du den: Kunskap, lärande och undervisning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.