Om

OM MIG

Jag har befunnit mig i skolans värld i över 20 år. Min erfarenhet sträcker sig från högstadiet till universitetet. Jag har varit med att starta skolverksamhet, fortbildat lärare, deltagit i framtagande av styrdokument men framförallt undervisat. Under alla dessa år har jag varit skrivande och läsande. Att ta del av vetenskapliga studier inom olika pedagogiska och didaktiska områden har varit en lika viktig som självklar del av min fortbildning.

UTBILDNING

  • Gymnasielärare i samhällskunskap, filosofi, religionskunskap, sociologi sen 1998
  • Fil. dr. i religionshistoria sen 2006

NUVARANDE ANSTÄLLNING

  • Gymnasielärare på YBC i Nacka
  • Utvecklingsledare Alphaskolan i Västervik

PÅGÅENDE PROJEKT

För tillfället är jag involverad i fyra spännande projekt utöver min anställning på gymnasieskolan YBC i Nacka.

1. Nolitj

2. Bokprojekt om lärande och undervisning

PUBLICERAT

Religion, tradition och livet. 1999. Ekelunds förlag. Lärobok i religionskunskap för högstadiet.

Projektarbete: från idé till slutprodukt. 2002. Instruktionsbok för elever vid genomförande av gymnasiearbete.

Att se och tänka med ritual. 2005. Avhandling i religionshistoria.

Skapavetande: introduktion till en kommunikativ och relationell pedagogik. 2014.

Nolitj. 2016. En gratis läromedelsportal där jag fortfarande publicerar läromedel i samhällskunskap och sociologi.

Pedagogiska magasinet. 2017. ”Hur ska eleverna minnas det vi lärt dem?”

Skola & Samhälle. 2018. ”Att tänka kritiskt.”

Skolvärlden. 2018. ”Abstrakta fakta är bra i alla åldrar.”

Pedagogiska magasinet. 2019. ”Bättre styrning med färre kunskapsmål.”

Skola & Samhälle. 2019. ”Ämneskarta viktigare än faktamängd i kursplanerna.”

RAPPORTER ETC

Skolporten. 2018. ”När undervisning möter lärandets villkor.” En rapport om en fortbildningsinsats på Västerviks gymnasium.

Lärarstiftelsen. 2020. En rapport från ett projekt där en inlärningsmetod som kallas interfoliering prövats i en gymnasieklass under ett år.

ERFARENHETER I URVAL

2009

Tidsbegränsat uppdrag på Skolverket som expert för utarbetande av styrdokument i samhällskunskap för gymnasiet under vårterminen 2009.

2009

Startade och drev Alphaskolan. Ett fristående högstadium i Västervik. Arbetade tre år med att bygga upp skolverksamheten.

2009–2010

Anställning Linköping universitet som gästlektor fr o m januari 2009 – 2010. Deltid.

2011

Anställning Södertörns högskola som lektor vårterminen 2011. Deltid.

2011–2012

Tidsbegränsat uppdrag på Skolverket för implementering av gymnasiereform 2011-08-21 – 2012-07-31.

2012–2015

Startade Alpha International College. Ett fristående gymnasium i Västervik där vi utvecklade en verksamhet som blev uppmärksammad runt om i landet inte minst för den innovativa didaktiken och lärmiljön. Blev prisbelönta på SETT-mässan 2013. 

2014–2015

Anställning Kunskapsnavet AB som utvecklingsledare, tidsbegränsat ht 2014 – vt2015, deltid.

2017–2018

Tidsbegränsad anställning som processledare på Västerviks gymnasium. Deltog i ett utvecklingsarbete på det Samhällsvetenskapliga programmet. Ht 2017-vt 2018.