Kognitionsvetenskapliga strategier

Kognitionsvetenskapliga strategier är ursprungligen tänkta för att förbättra enskilda studenters och elevers lärande. Men som strategier i undervisningen blir de effektiva även på gruppnivå. Att använda en enstaka strategi är inte särskilt effektivt. Men lyckas du som lärare designa din undervisning utifrån alla de strategier som presenteras här kommer dina elever både lära sig mer och minnas det du vill lära dem när det är dags för betygsättning.

Introducerande material

Strengthening the Student

Cognitive science, approaches in the classroom

Cognitive science, evidence and practice review

Retrieval practice

Successive relearning

Retrieval practice guide

Testing is good for learning

Spaced practice

Spacing guide

Critics of spacing

Learning concepts

Interleaving

The effects of interleaving

Cognitive load theory

Cognitive load guide

Cognitive load theory 1

Cognitive load theory 2

Instructional design

Rosenshine

Transfer

Transfer guide

Barnett transfer